Doradztwo Technologiczne
Mgr inż. Daniel Kołakowski

ENVIROX.PL

Envirox dodany do ON powoduje jego lepsze (pełniejsze) spalanie, dzięki zastosowaniu nano-cząstek tlenku ceru uzyskuje się więcej energii z tej samej objętości Diesla. Fakt zastosowania znanego w motoryzacji katalizatora jakim jest dwutlenek ceru, w postaci nano-cząstek dodawanych do paliwa stanowi o wyjątkowości produktu i przewadze nad wszystkimi innymi produkowanymi do tej pory dodatkami do oleju napędowego mającymi na celu zmniejszenie zużycie paliwa.

AEROGEL.COM.PL

Izolacje termiczne aerożelowe (aerogelowe) oparte o struktury nano-krzemionkowe, które mają swoje zastosowanie w budownictwie i przemyśle a także wszędzie tam gdzie potrzebna jest minimalna grubość izolacji wraz z najwyższą efektywnością są najnowszą możliwością rozwiązania wielu problemów, które do tej pory były nie miały rozwiązania.